Bát gốm,lòng bát đắp nổi chim phượng, hoa. TQ, TK 14-15