THÔNG BÁO ĐẾN BẠN ĐỌC

NẾU AI CÓ NHU CẦU GIAO LƯU, GIỚI THIỆU, TRAO ĐỔI CỔ VẬT

TRÊN WEBSITE NÀY CẦN CHÚ Ý

  1. Đảm bảo là sở hữu hợp pháp của người gửi và chỉ trao đổi cổ vật trong  phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Không trao đổi với cá nhân và tổ chức nước ngoài. Phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của người muốn giới thiệu.
  2. Mô tả rõ kích thước và tình trạng hiện vật cùng với ảnh hiện vật.
  3. Hiện nay trên phố Nghi Tàm, Q.Tây Hồ, Hà Nội đang có những phiên chợ giới thiệu đồ cũ, cổ vật hàng ngày từ thứ 2 đến Chủ nhật tại các cửa hàng thông qua giới thiệu trên Livetream của Lão Cổ Vật.

          Để tạo điều kiện cho sân chơi này được nhiều người biết đến tham gia, covatxuanay.com sẽ phối hợp giới thiệu rộng rãi hoạt động này để mọi người có thông tin tham dự. Chúng tôi cho rằng đây là sân giao lưu các loại hiện vật cũ đã qua sử dụng (gọi là đồ xưa), trong đó cũng có cả cổ vật loại tầm tầm mà dân chơi gọi là ĐỒ PHỐ.

          Đây là hoạt động giao lưu tự nguyện giữa bên mua và bán covatxuanay.com không chịu trách nhiệm về hoạt động mua bán này và không thu khoản phí nào, chỉ góp phần quảng bá thông tin để mọi người biết.