Bình sứ Trung Hoa, men xanh trắng, miệng lục giác, TK 14 - 15