Bình vôi men xanh trắng vẽ sơn thủy, Trung Quốc cuối TK 19