Bình vôi Sứ men xanh trắng vẽ sơn thủy. TQ, Cuối TK 19