Mặt đồng thao thiếc trán có chữ Vương. TQ, TK - 18