Kosa bằng vàng, cổ vật Chăm tại Bảo tàng nghệ thuật Đông Á, Berlin, Đức.