Tượng thần Siva bằng đồng tại Bảo tàng nghệ thuật Đống Á, Berlin, Đức.