Bộ Tam Sự, Sứ Trung Hoa, Men xanh trắng TK 17 - 18